Direkt zum Inhalt springen

Suchformular

Scoulas superiuras

Academia Engadina
L’Academia Engiadina es ün center da scolaziun e da perfecziunamaint cun üna richa schelta da pussibilteds: La scoula media cumpiglia il pregimnasi, il gimnasi, la scoula media dacommerzi cun maturited professiunela, la scola media specialiseda per sandet epedagogia, l’an da tscherna da professiun ed ün internat. La scoul’ota da turissem offra ün stüdi fich vast da trais ans per dvanter specialist(a) dal turissem cun diplom. Multifaris cuors da perfecziunamaintas drizzan eir a la populaziun. L’institut europeic per turissem fo cussagliaziuns e perscrutaziuns turisticasi’ls pü differents champs e metta a disposiziun sias cumpetenzas ill’instrucziun da la scoula media e da la scoul’ota da turissem.

Contact
Academia Engiadina
Quadratscha 18
7503 Samedan
tel. 081 851 06 00
fax 081 851 06 26
contact@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.ch